Länsförsäkringar Blekinge slår ett slag för sin Skadeservice. Genom att lyfta fram sina medarbetare och förankra dem i deras hemmiljöer vill bolaget poängtera att de finns lokalt och nära kunderna. Lennandia valde symbolen för digital positionering som en bärande komponent i kommunikationen. Förutom annonser, banners, kampanjwebb och trycksaker producerades även en reklamfilm för TV och en rad webbfilmer.