Tidningarna Östra Småland (Kalmar) och Nyheterna (Oskarshamn) genomgick en total renovering under hösten 2014. Östran bytte dessutom tillbaka till ursprungsnamnet Östra Småland. I samband med nylanseringen började Lennandia arbeta långsiktigt med båda tidningarnas varumärken. Första kampanjen ut profilerade medarbetarna, berättade om förändringarna och positionerade varumärkena på respektive hemort. Bland annat syntes kampanjen som annonser, på utomhustavlor, sociala medier och hördes som radioreklam. Som en långsiktig del i satsningen skapades den egna kampanjwebben nytidning.se som ständigt uppdateras parallellt med tidningarnas kampanjer.