Läkartidningen är den självklara anslagstavlan när man söker vårdpersonal, men där själva annonserna oftast är förvillande lika. Hälsohuset i Karlskrona ville göra något som bröt mönstret, men som också lade tyngdpunkten på livskvalitet i världsarvsstaden. Lennandia tog fram en annons för Hälsohuset Karlskrona, med tillhörande landningssida på deras webbplats.